Jazyky

Ale proč?

Proč děláme to, co děláme?

Pandemie Covid-19 ovlivňuje miliardy lidí po celém světě. Tím je ovlivněn každý. Toto tvrzení je ještě přesnější, když uvažujeme o malých a středních podnicích. Jsou páteří ekonomiky. Potřebují naši podporu, zejména pokud jde o digitální transformaci v doménách, jako jsou správy, back office, výkonní asistenti a zákaznická podpora. Naším cílem ve společnosti RemoteAssistants je nadále působit poskytováním nadstandardních asistenčních služeb a pomáhat podnikům našich klientů zvládnout tuto pandemii.

Ilustrace pandemie Covid-19
Svědectví

“Aktivně jsem hledal specializovaného vzdáleného asistenta. Nenašel jsem nikoho vážného, dokud jsem se nepřihlásil na remoteassistants.io”

Důvěřuje špičkovým klientům

Co jsou RemoteAssistants?